Elementy budowy linii galwanicznych

Galwanizernie to miejsca, w których przy wykorzystaniu wszelkich znanych i dostępnych metod tworzy się ochronne powłoki na różnego rodzaju materiały. Zdecydowanie najczęściej powłoki te tworzone są na elementach metalowych. W przypadku bardzo dużych i średnich zakładów cała procedura odbywa się z wykorzystaniem specjalnych linii galwanicznych.

Wspomniana wcześniej linia łączy w sobie wszystkie dostępne w fabryce urządzenia galwaniczne, które przeznaczone są do wykonywania czynności jakie niezbędne są do przeprowadzenia na każdym etapie powstawania powłoki. W skład standardowej linii galwanicznej wchodzą następujące elementy:

  • system transportu, czyli w zasadzie główny element całej linii. System przypomina nieco tor jezdny, na którym umieszczone są transportery. To przy ich pomocy element ma być umieszczany we właściwym miejscu na każdym etapie powstawania na nim powłoki;
  • wanny galwaniczne to element, który najczęściej jest wykonany z tworzyw sztucznych. Są one również dodatkowo wzmacniane, bowiem bardzo często zachodzące w nich procesy galwanizacyjne przeprowadzane są w obecności bardzo wysokich temperatur;
  • pomost obsługowy to część biegnąca wzdłuż całej linii galwanicznej. Wykorzystywany jest niemal wyłącznie przy obsłudze wanien;
  • stanowisko załadunku/rozładunku, dzięki któremu nie ma konieczności ręcznego obsługiwania znajdujących się na linii galwanicznej przedmiotów;
  • suszarki są elementami stanowiącymi ostatni etap prac w całym procesie galwanizacji. Tego rodzaju suszarki mają formę komory, którą dowolnie można otwierać i zamykać w czasie suszenia elementów.

Wymienione powyżej elementy do absolutna podstawa, aby proces galwanizacji mógł przebiec prawidłowo. W fabrykach wykorzystywane do tego celu są również inne urządzenia, które bezpośrednio nie są wpisywane w skład całej linii galwanicznej. Dodatkowym urządzeniem w całym procesie są przede wszystkim elektrody, których zadanie polega na dostarczeniu niezbędnej ilości energii elektrycznej, aby możliwe było zajście elektrochemicznej reakcji, stanowiącej postawę powstawania powłoki.