Zjawiska paranormalne

Coraz więcej osób interesuje się zjawiskami paranormalnymi. Są to zjawiska, których nie umiemy wyjaśnić naukowo; ich badaniem zajmują się parapsycholodzy. Do zjawisk nadprzyrodzonych zaliczamy: telepatię, jasnowidzenie, lewitację, pirokinezę, psychokinezę, itd.

Czym jest ezoteryka?

Ezoteryzm porusza tematy niedostępne dla większość osób, stawia na rozwój duchowy, duszę, które są odrzucane przez naukę. Ezoterykę możemy podzielić na kilka podgatunków:

  • numerologię,
  • astrologię,
  • fizjonomikę,
  • chiromancję,
  • jogę,
  • Feng Shui.

Ezoteryka jest częściowo powiązana z magią. Osoby zajmujące się ezoteryką często zwracają się do duchów, siły natury, niezbadanych istot. Głównym celem ezoteryki jest świadoma przemiana swojej osobowości. Pozwala zdobyć wiedzę jak się rozwijać, pozwala poznać swoje nadprzyrodzone zdolności, np. jasnowidztwo.
Pojęcie ezoteryki pojawia się także w kulturze popularnej: w powieści Harry Potter, w noweli Paulo Coelho – Alchemik, czy w powieści Dana Browna – Kod Leonarda da Vinci.

Nauka o promieniowaniu

Mianem nauki o promieniowaniu określa się radiestezję. Celem radiestezji jest wykrywanie tych promieniowań, za pomocą różdżki, wahadła. Radiestezja jet zaliczana do zjawisk paranormalnych – zalicza się ją do praktyk okultystycznych. Sama „nauka” zajmuje się badaniem fal elektrycznych i magnetycznych w przyrodzie oraz ich szkodliwym lub pozytywnym oddziaływaniem, np. żyły wodne. Zakres radiestezji obejmuje także:

  • medycynę – w diagnozowaniu chorób i dobierania leków,
  • archeologię – wykrywanie położenia dawnych budowli i osad,
  • kryminalistykę – poszukiwanie zaginionych osób,
  • analizę psychometryczną – badanie czakr.

Czym się zajmuje psychotronika?

Psychotronika korzysta z innych dziedzin nauki: psychologii, biofizyki, antropologii. Sama psychotronika zajmuje się badaniem niewyjaśnionych zjawisk przez naukę. Osoby zajmujące się psychotroniką za główny cel obrały sobie wyjaśnienie telepatii, psychokinezy, zjawisk mediumicznych. Też dużym zainteresowaniem badań jest pole (nie jest to pole znane nauce – magnetyczne i elektryczne). Pole to nie zostało jeszcze dokładnie zbadane, a kontrowersje zaczynają się już od samej nazwy. Jedni nazywają je polem morfogenetycznym inni umysłem Boga lub też boską matrycą.

Zjawiska paranormalne od lat fascynują ludzkość. Każdy chce poznać czy istnieją i czym są zjawiska, których obecnie nie da się wyjaśnić za pomocą nauki. Dlatego też parapsychologia ciągle się rozwija i ciągle pojawiają się nowe teorie oraz fakty.